TIETOSUOJASELOSTE

YHTEYSTIEDOT

Karjalan Puutyökoulu tmi./Puun sielu aputmi.

Vehkavaarantie 260

82360 Onkamo

Y-tunnus: 1281730-9

Yrityksen edustajan yhteystiedot:

Natalia Podkolzina

0500 253 722

natalia.onnela@gmail.com

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme tietoja, joita tarvitsemme asiakkuuden ja koulutuksen järjestämiseen sekä yhteydenottoon. Näihin tietoihin lukeutuvat nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti sekä näihin rinnastettavat tiedot. Saamme nämä tiedot rekisteröidyltä itseltään.

Sivustomme käyttää evästeitä.

Tietojen käsittelyn peruste on sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä.

Tietoja, jotka ovat osa kirjanpitoaineistoa, säilytetään arkistolain ja valtiokonttorin määräyksen mukaisesti 10 vuotta.

Muita tietoja säilytetään sen ajan kuin ne ovat tarpeellisia yrityksen ja asiakkaan välisessä yhteydenpidossa.

Tietoja ei luovuteta kolmansille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Asiakkaalla ja opiskelijalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa sekä korjata väärät tiedot oikeiksi ja vaatia vanhentuneiden taikka muuten tarpeettomien tietojen poistoa. Näissä asioissa voi olla yhteydessä ylempänä oleviin yhteystietoihin.

Mikäli asiakas ei anna tarvittavia tietoja, yritys pidättää oikeuden olla tarjoamatta palveluita.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa toimivaltaisen viranomaisen ratkaistavaksi, mikäli kokee tietojaan käsitellyn lainvastaisesti.